Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2012

mysifilip
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym, jak się od kogoś uzależniasz.

February 19 2012

mysifilip
0429 e463
Reposted fromjajebie jajebie
mysifilip
1537 af32
Reposted fromjajebie jajebie

February 17 2012

mysifilip
i telepie mnie z miłości
— 13;42
mysifilip
7752 8ab9
mysifilip
6813 8968
mysifilip
3263 58e1
Reposted fromteardrop teardrop
mysifilip
mysifilip
7139 1598
mysifilip
7131 c460
mysifilip
Twój stosunek do samej siebie decyduje o tym, jak widzi cię mężczyzna.
— "Why Men Love Bitches"

February 16 2012

mysifilip
Jest takie uczucie, gdy chcesz kogoś. Ale jednocześnie wiesz, że nie wytrzymalibyście ze sobą godziny. Że nie potrzebujecie siebie, ale chcesz tego. Trudno jest ci się wtedy przyznać, że jedyne czego chcesz, jest zakazane. Wstyd ci, kryjesz się z tym. Ale druga osoba nie miałaby nic przeciwko. Nikt by nie miał. Ale ty wolisz walczyć ze sobą i ukrywać pragnienia. Bo jesteś tchórzem.
-Opeth, herbata, wieczór
mysifilip
3673 cf7f
Reposted fromloleq80 loleq80 viaRecklessKid RecklessKid
mysifilip
mysifilip
mysifilip
0317 f012

Kiedy ktoś przełączył piosenkę w najlepszym momencie...

Reposted fromvindurinn vindurinn viaRecklessKid RecklessKid
1284 68e3
mysifilip
Reposted fromsaski saski viaRecklessKid RecklessKid
mysifilip
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć – zaczyna niszczyć sam siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromglorstine glorstine viaRecklessKid RecklessKid
mysifilip
Reposted fromth3ufo th3ufo viaRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl